Facebook
Blog Biblioteki
Instagram
YouTube
Biuletyn Biblioteki

Biblioteka Uniwersytecka funkcjonuje w dwóch lokalizacjach

ul. K. Ciołkowskiego 1K
(Instytut Chemii - Kampus)
15-245 Białystok
tel.: 85 745 76 87 (Sekretariat)
tel.: 85 745 76 82 (Wypożyczalnia)

ul. Akademicka 2
15-267 Białystok
tel.: 85 745 75 49 (Czytelnia)

Kliknij, aby zobaczyć/schować więcej informacji...

CZYTELNIA HUMANISTYCZNA


tel. 85 745 75 49
e-mail: owd@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 18:00; sob.: 9:00 - 15:00
W Czytelni Humanistycznej można skorzystać z księgozbioru Kolekcji Humanistycznej oraz zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej z zakresu historii, filologii, sztuki i prawa. Księgozbiór ten oznakowany jest w katalogu komputerowym jako kolekcja „Czytelnia Humanistyczna”. Oprócz tego w czytelni można skorzystać ze Zbiorów Specjalnych.
Aby skorzystać ze zbiorów Czytelni Humanistycznej, należy złożyć wypełnione rewersy papierowe. Realizacja zamówień trwa do 15 minut.
Czytelnia dysponuje 54 miejscami rozlokowanymi na I piętrze, posiada księgozbiory podręczne z zakresu historii, prawa, filologii i sztuki. Są one ustawione według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (alfabetycznie w obrębie działu). Pozycje znajdujące się w księgozbiorze podręcznym oznaczone są słowem „podręczny” dopisanym w katalogu komputerowym do sygnatury. Dostęp do nich jest swobodny (bez konieczności wypełniania rewersów). Istnieje możliwość wypożyczeń krótkoterminowych. Książki wydawane są na godzinę przez zamknięciem Czytelni.
Dostęp do katalogów komputerowych Biblioteki jest możliwy ze stanowisk znajdujących się na parterze przy szatni oraz na I piętrze, tam także znajduje się punkt ksero.


CENTRUM DOKUMENTACJI EUROPEJSKIEJ


tel. 85 745 76 78
e-mail: cde@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 15:00; sob.: nieczynne*.
Czytelnia Centrum Dokumentacji Europejskiej znajduje się na II piętrze. Jej zbiory liczą ponad 5500 woluminów wydawnictw zwartych oraz 90 tytułów czasopism dotyczących Unii Europejskiej.
* Księgozbiór udostępniany w Czytelni Humanistycznej.


ZBIORY SPECJALNE


tel. 85 745 76 89
e-mail: w.wrobel@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 15:00; sob.: nieczynne*.
Zbiory Specjalne tworzą kolekcje: starodruków, druków zwartych wydanych w latach 1800-1918, czasopism i wydawnictw ciągłych do 1918 roku, kartografii, grafiki, muzykaliów oraz mikrofilmów i mikrofisz. Z zasobu Zbiorów Specjalnych można korzystać w wybranej czytelni wchodzącej w skład zespołu Czytelni Humanistycznej (I piętro) oraz w sali multimedialnej (zbiory audiowizualne).
* Księgozbiór udostępniany w Czytelni Humanistycznej.


REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU


tel. 85 745 75 69
e-mail: rub@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 15:00
Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku to nowoczesne narzędzie komunikacji naukowej oferujące dostęp do publikacji w trybie Open Access. Redakcja Repozytorium zapewnia dla doktorantów i pracowników naukowych Uniwersytetu w Białymstoku pomoc w zakresie autoarchiwizacji dorobku naukowego w formie szkoleń, warsztatów i indywidualnych konsultacji. Osoby zainteresowane zasobami RUB mogą liczyć na wsparcie merytoryczne i techniczne w obsłudze otwartego archiwum wiedzy poprzez kontakt mailowy, telefoniczny lub osobisty w godzinach pracy RUB.


SALA MULTIMEDIALNA


Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 18:00; sob.: 9:00 - 15:00
Na terenie Czytelni Humanistycznej znajduje się sala multimedialna (II piętro), która może służyć do spotkań seminaryjnych lub zajęć dydaktycznych dla niewielkich grup studentów (19 miejsc). Sala została wyposażona w sprzęt, posiada także stanowisko dla osób niepełnosprawnych i czytniki mikrofilmów.

WYPOŻYCZALNIA


tel.: 85 745 76 82
e-mail: wypozyczalnia@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 9:00 - 18:00; sob.: 9:00 - 15:00
Wypożyczalnia książek znajduje się w Kampusie w budynku Instytutu Chemii - pokój 1069 (przy holu wejściowym). Udostępnia na zewnątrz zbiory z kolekcji „Wypożyczalnia”. Kolekcja podzielona jest na dwie części: „Wypożyczalnia – Kampus” i „Wypożyczalnia – Magazyn Zewnętrzny”. W zależności od lokalizacji, książki są udostępnione według następującego schematu:


Wypożyczalnia – Kampus
w dni powszednie i soboty książki udostępniane są w ciągu 20 minut.


Wypożyczalnia – Magazyn Zewnętrzny
  • zamówienia do godz. 8.00 i zamówienia wieczorne z poprzedniego dnia oraz nocne – odbiór od godz. 10.00
  • zamówienia do 10.00 – odbiór od 12.00
  • zamówienia do 12.00 – odbiór od 14.00
  • zamówienia do 14.00 – odbiór od 16.00
  • po godz. 14.00 – realizacja następnego dnia
Zamówienia na księgozbiór zlokalizowany w magazynach zewnętrznych złożone w piątek po 14.00 oraz w sobotę są realizowane w poniedziałek.

Zamówione książki przechowywane są przez 3 dni (nie wlicza się dnia zamówienia oraz niedziel i dni świątecznych).

Czytelnik może posiadać na koncie do 7 książek.
Studenci dwóch kierunków do 12 książek.
Książki wypożyczane są na miesiąc.CZYTELNIA OGÓLNA z Biblioteką Instytutu Chemii


tel.: 85 738 80 49
e-mail: czytelnia@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 18:00; sob.: 9:00 - 15:00
Czytelnia Ogólna mieści się w tym samym pomieszczeniu co Biblioteka Instytutu Chemii i jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych użytkowników.
W Czytelni Ogólnej znajduje się księgozbiór ustawiony według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (alfabetycznie w obrębie działu). Zawiera książki z filozofii (dział 1), religii (dział 2), nauk społeczno-ekonomicznych (dział 3) oraz przyrodniczych (dział 5 i 6). Użytkownik ma do nich swobodny dostęp - nie jest wymagane wypełnianie rewersu papierowego.
Ponadto można w niej skorzystać z księgozbioru Biblioteki Uniwersyteckiej (Czytelnia Ogólna, Wypożyczalnia, Czasopisma), ale z wyłączeniem jednostek znajdujących się w kolekcji „Czytelnia Humanistyczna” (ul. Akademicka 2).
Zamówienia na książki z magazynów spoza Czytelni Ogólnej realizowane są na ogólnie przyjętych zasadach (kolekcje z określnikiem „Kampus” są udostępniane w ciągu 20 minut, z określnikiem „Magazyn zewnętrzny” w wyznaczonych okresach czasu).
W Czytelni udostępnia się również wszystkie czasopisma oraz bieżącą prasę, do której zapewniony jest bezpośredni dostęp.
Czytelnia Ogólna i Czytelnia Instytutu Chemii dysponuje 24 miejscami i 4 stanowiskami komputerowymi z dostępem do katalogów Biblioteki, Internetu, baz elektronicznych oraz ibuków.
Istnieje możliwość wypożyczeń krótkoterminowych. Książki wydawane są na godzinę przez zamknięciem Czytelni.


ODDZIAŁ INFORMACJI NAUKOWEJ


tel. 85 745 76 77
email: oin@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon., czw.: 8:00 - 18:00; wt., śr., pt.:
8.00 – 15.00; sob.: 9.00 – 15.00
Oddział Informacji Naukowej mieści się w budynku Instytutu Chemii i jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych użytkowników. W Oddziale znajdują się 3 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu i elektronicznych baz danych. Pracownicy Oddziału Informacji Naukowej udzielają informacji bibliograficznych, katalogowych i rzeczowych bezpośrednio, telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.


WYPOŻYCZALNIA MIĘDZYBIBLIOTECZNA


tel.: 85 745 76 76
e-mail: wmb@uwb.edu.pl
Z usług Wypożyczalni Międzybibliotecznej mogą korzystać pracownicy, doktoranci i studenci Uniwersytetu w Białymstoku. W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych sprowadzane są druki zwarte, artykuły z czasopism, mikrofilmy. Z wypożyczonych materiałów bibliotecznych czytelnik może korzystać wyłącznie w czytelniach Biblioteki Uniwersyteckiej. Termin określa biblioteka wypożyczająca. Zamówienie Czytelnika musi zostać złożone na właściwym formularzu zamówienia, zawierającym dane bibliograficzne poszukiwanej pozycji (dostępnym na stronie internetowej Biblioteki Uniwersyteckiej).

Patron

Jerzy Giedroyć

     25 marca 1998 roku Senat Uniwersytetu w Białymstoku przyznał tytuł doctora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku Jerzemu Giedroyciowi, założycielowi i redaktorowi paryskiej "Kultury". Uroczystość wręczenia dyplomu honorowego odbyła się 29 czerwca 1998 roku w siedzibie Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk i miała charakter uroczystego posiedzenia Senatu Uniwersytetu w Białymstoku.
     Uchwałą Senatu Uniwersytetu w Białymstoku 27 września 2000 roku twórca Instytutu Literackiego w Paryżu - Jerzy Giedroyc - został patronem Biblioteki Uniwersyteckiej w Białymstoku.
     Jerzy Giedroyc urodził się 27 lipca 1906 roku w Mińsku Litewskim (obecnie stolica Białorusi). Pochodził ze starej litewskiej rodziny szlacheckiej, która od wielu pokoleń odgrywała istotną rolę w życiu politycznym i kulturalnym historycznej Litwy: Józef Giedroyc (1754-1838), biskup katolicki, ordynariusz diecezji żmudzkiej, był mecenasem litewskiej kultury; generał Romuald Giedroyc (1750-1824) był uczestnikiem powstania kościuszkowskiego i członkiem władz powstańczych na Litwie.
     Jerzy Giedroyc już jako chłopiec uczestniczył w bitwie warszawskiej, pełnił służbę w Dowództwie Okręgu Generalnego w Wilnie. Ukończył historię i prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Podczas studiów zaangażował się w działalność społeczną - był prezesem "Korporacji Partia" i "Koła Międzykorporacyjnego" w Warszawie, działał w organizacji akademickiej "Myśl Mocarstwowa". Był także redaktorem "Dnia Akademickiego" i dwutygodnika "Bunt Młodych", przekształconego w tygodnik "Polityka". Jednocześnie pracował jako urzędnik ministerialny. Był m.in. sekretarzem wiceministra rolnictwa Rogera Raczyńskiego, a tuż przed wybuchem wojny w 1939 roku - naczelnikiem wydziału prezydialnego w ministerstwie przemysłu i handlu.
     18 września 1939 roku przedostał się do Rumunii, gdzie przez blisko rok pełnił funkcję ambasadora Rogera Raczyńskiego. Był też kierownikiem wydziału polskiego przy poselstwie chilijskim w Bukareszcie (1940 rok) i współpracownikiem poselstwa angielskiego, zajmującego się sprawami polskimi w Rumunii (1941 rok). Brał udział w przygotowaniu ucieczki marszałka Rydza-Śmigłego z internowania. Wywieziony przez poselstwo angielskie do Stambułu w marcu 1941 roku zgłosił się do służby wojskowej i wyjechał do Palestyny. Walczył w Samodzielnej Brygadzie Strzelców Karpackich, uczestniczył w kampanii libijskiej i w walkach w Tobruku. Kierował też (w randze podporucznika) Wydziałem Czasopism i Wydawnictw Wojskowych Biura Propagandy II Korpusu Polskiego. Był pracownikiem Centrum Wyszkolenia Broni Pancernej w Gallipoli we Włoszech w latach 1944-1945 i dyrektorem Departamentu Europejskiego Ministerstwa Informacji Rządu RP w Londynie.
     W marcu 1946 roku w Rzymie, wraz z Józefem Czapskim, Gustawem Herlingiem-Grudzińskim oraz Zofią i Zygmuntem Hertzami, założył Instytut Literacki. W rok później, w lipcu 1947 roku, wyszedł pierwszy numer "Kultury", która - według pierwotnej koncepcji - miała być kwartalnikiem. W październiku 1947 roku Gierdoyc przeniósł Instytut Literacki w okolice Paryża, do Maisons-Lafitte. Na przełomie lat 1947-1948 "Kultura" została przekształcona w miesięcznik.
     Jako redaktor naczelny publikował w "Kulturze" utwory pisarzy, poetów i myślicieli, którzy w socjalistycznej Polsce byli objęci zakazem druku. W okresie PRL-u Maisons-Laffitte pełniło funkcję nieoficjalnej ambasady niepodległej Polski. Współpracowali z tym ośrodkiem wszyscy wybitni polscy publicyści i pisarze emigracyjni, m.in. Józef Czapski, Jerzy Stempowski, Konstanty A. Jeleński, Juliusz Mieroszewski, Czesław Miłosz, Witold Gombrowicz, Gustaw Herling-Grudziński.
     Giedroyc rozbudowywał też działalność edytorską. W 1953 roku zainicjował wydawanie serii "Biblioteki Kultury", obejmującej dzieła literackie oraz książki o charakterze politycznym i pamiętnikarskim, a także "Zeszytów Historycznych" (od 1962 roku półrocznika, a od 1972 roku - kwartalnika), dotyczących najnowszej historii Polski i krajów środkowoeuropejskich. Do grudnia 1999 roku ukazało się ponad 500 tomów "Biblioteki Kultury", w tym 130 numerów "Zeszytów Historycznych". W latach 70. Instytut Literacki zaczął publikować także książki krajowych autorów. W grudniu 1999 roku ukazał się 627. numer "Kultury".
     Jerzy Giedroyc otrzymał tytuł doktora honoris causa sześciu uniwersytetów oraz liczne odznaczenia: w 1930 roku - Krzyż Oficerski Korony Rumuńskiej, dwa lata później - estoński Order Białej Gwiazdy, w 1938 roku - Krzyż Oficerski Legii Honorowej oraz Krzyż Kawalerski Korony Belgijskiej. Już po roku 1989 odmówił przyjęcia najwyższego polskiego odznaczenia - Orderu Orła Białego. W 1991 roku został honorowym członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego.
     Jerzy Giedroyc zmarł 14 września 2000 roku w Maisons-Laffitte pod Paryżem. Miał 94 lata (IAR, et).


Więcej informacji o Jerzym Giedroyciu znajduje się w poniższych publikacjach:
  1. Jerzy Giedroyc: Autobiografia na cztery ręce. Warszawa: Czytelnik, 1994
  2. Andrzej Stanisław Kowalczyk: Giedroyc i "Kultura". Wrocław: Wydaw. Dolnośląskie, 1999
  3. Krzysztof Pomian, Ewa Berberyusz: Jerzy Giedroyc: redaktor, polityk, człowiek. Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001
  4. Krzysztof Pomian: W kręgu Giedroycia. Warszawa: Czytelnik, 2000
  5. Ewa Berberyusz: Książę z Maisons-Laffitte. Gdańsk: Wydawnictwo MARABUT, 1995
          Płatności online

Dokonaj płatności

Informacje
          Godziny otwarcia:
Dziś:

Wypożyczalnia:09:00 - 18:00 (K)
Czytelnia Ogólna:08:00 - 18:00 (K)
Czytelnia Humanistyczna:08:00 - 18:00 (A)
Zbiory specjalne:08:00 - 15:00 (A)
CDE:08:00 - 15:00 (A)
OIN:08:00 - 18:00 (K)
          Zapytaj bibliotekarza
                     
          Podlaska Biblioteka Cyfrowa
Podlaska Biblioteka Cyfrowa
          ACADEMICA

Biblioteka Uniwersytecka przystąpiła do systemu ACADEMICA – Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych z zasobów Biblioteki Narodowej.

▶ więcej informacji
          Otwarte dla zwiedzających:
Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego
Ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie

Kampus UwB, Instytutu Biologii
(obok Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy),
ul. Ciołkowskiego 1J


▶ więcej informacji...
          Projekty:
    
Polityka prywatności Poczta UwB F.A.Q. © Biblioteka Uniwersytecka