Facebook
Blog Biblioteki
Instagram
YouTube
Biuletyn Biblioteki

Biblioteka Uniwersytecka funkcjonuje w dwóch lokalizacjach

ul. K. Ciołkowskiego 1K
(Instytut Chemii - Kampus)
15-245 Białystok
tel.: 85 745 76 87 (Sekretariat)
tel.: 85 745 76 82 (Wypożyczalnia)

ul. Akademicka 2
15-267 Białystok
tel.: 85 745 75 49 (Czytelnia)

Kliknij, aby zobaczyć/schować więcej informacji...

CZYTELNIA HUMANISTYCZNA


tel. 85 745 75 49
e-mail: owd@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 18:00; sob.: 9:00 - 15:00
W Czytelni Humanistycznej można skorzystać z księgozbioru Kolekcji Humanistycznej oraz zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej z zakresu historii, filologii, sztuki i prawa. Księgozbiór ten oznakowany jest w katalogu komputerowym jako kolekcja „Czytelnia Humanistyczna”. Oprócz tego w czytelni można skorzystać ze Zbiorów Specjalnych.
Aby skorzystać ze zbiorów Czytelni Humanistycznej, należy złożyć wypełnione rewersy papierowe. Realizacja zamówień trwa do 15 minut.
Czytelnia dysponuje 54 miejscami rozlokowanymi na I piętrze, posiada księgozbiory podręczne z zakresu historii, prawa, filologii i sztuki. Są one ustawione według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (alfabetycznie w obrębie działu). Pozycje znajdujące się w księgozbiorze podręcznym oznaczone są słowem „podręczny” dopisanym w katalogu komputerowym do sygnatury. Dostęp do nich jest swobodny (bez konieczności wypełniania rewersów). Istnieje możliwość wypożyczeń krótkoterminowych. Książki wydawane są na godzinę przez zamknięciem Czytelni.
Dostęp do katalogów komputerowych Biblioteki jest możliwy ze stanowisk znajdujących się na parterze przy szatni oraz na I piętrze, tam także znajduje się punkt ksero.


CENTRUM DOKUMENTACJI EUROPEJSKIEJ


tel. 85 745 76 78
e-mail: cde@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 15:00; sob.: nieczynne*.
Czytelnia Centrum Dokumentacji Europejskiej znajduje się na II piętrze. Jej zbiory liczą ponad 5500 woluminów wydawnictw zwartych oraz 90 tytułów czasopism dotyczących Unii Europejskiej.
* Księgozbiór udostępniany w Czytelni Humanistycznej.


ZBIORY SPECJALNE


tel. 85 745 76 89
e-mail: w.wrobel@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 15:00; sob.: nieczynne*.
Zbiory Specjalne tworzą kolekcje: starodruków, druków zwartych wydanych w latach 1800-1918, czasopism i wydawnictw ciągłych do 1918 roku, kartografii, grafiki, muzykaliów oraz mikrofilmów i mikrofisz. Z zasobu Zbiorów Specjalnych można korzystać w wybranej czytelni wchodzącej w skład zespołu Czytelni Humanistycznej (I piętro) oraz w sali multimedialnej (zbiory audiowizualne).
* Księgozbiór udostępniany w Czytelni Humanistycznej.


REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU


tel. 85 745 75 69
e-mail: rub@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 15:00
Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku to nowoczesne narzędzie komunikacji naukowej oferujące dostęp do publikacji w trybie Open Access. Redakcja Repozytorium zapewnia dla doktorantów i pracowników naukowych Uniwersytetu w Białymstoku pomoc w zakresie autoarchiwizacji dorobku naukowego w formie szkoleń, warsztatów i indywidualnych konsultacji. Osoby zainteresowane zasobami RUB mogą liczyć na wsparcie merytoryczne i techniczne w obsłudze otwartego archiwum wiedzy poprzez kontakt mailowy, telefoniczny lub osobisty w godzinach pracy RUB.


SALA MULTIMEDIALNA


Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 18:00; sob.: 9:00 - 15:00
Na terenie Czytelni Humanistycznej znajduje się sala multimedialna (II piętro), która może służyć do spotkań seminaryjnych lub zajęć dydaktycznych dla niewielkich grup studentów (19 miejsc). Sala została wyposażona w sprzęt, posiada także stanowisko dla osób niepełnosprawnych i czytniki mikrofilmów.

WYPOŻYCZALNIA


tel.: 85 745 76 82
e-mail: wypozyczalnia@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 9:00 - 18:00; sob.: 9:00 - 15:00
Wypożyczalnia książek znajduje się w Kampusie w budynku Instytutu Chemii - pokój 1069 (przy holu wejściowym). Udostępnia na zewnątrz zbiory z kolekcji „Wypożyczalnia”. Kolekcja podzielona jest na dwie części: „Wypożyczalnia – Kampus” i „Wypożyczalnia – Magazyn Zewnętrzny”. W zależności od lokalizacji, książki są udostępnione według następującego schematu:


Wypożyczalnia – Kampus
w dni powszednie i soboty książki udostępniane są w ciągu 20 minut.


Wypożyczalnia – Magazyn Zewnętrzny
 • zamówienia do godz. 8.00 i zamówienia wieczorne z poprzedniego dnia oraz nocne – odbiór od godz. 10.00
 • zamówienia do 10.00 – odbiór od 12.00
 • zamówienia do 12.00 – odbiór od 14.00
 • zamówienia do 14.00 – odbiór od 16.00
 • po godz. 14.00 – realizacja następnego dnia
Zamówienia na księgozbiór zlokalizowany w magazynach zewnętrznych złożone w piątek po 14.00 oraz w sobotę są realizowane w poniedziałek.

Zamówione książki przechowywane są przez 3 dni (nie wlicza się dnia zamówienia oraz niedziel i dni świątecznych).

Czytelnik może posiadać na koncie do 7 książek.
Studenci dwóch kierunków do 12 książek.
Książki wypożyczane są na miesiąc.CZYTELNIA OGÓLNA z Biblioteką Instytutu Chemii


tel.: 85 738 80 49
e-mail: czytelnia@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 18:00; sob.: 9:00 - 15:00
Czytelnia Ogólna mieści się w tym samym pomieszczeniu co Biblioteka Instytutu Chemii i jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych użytkowników.
W Czytelni Ogólnej znajduje się księgozbiór ustawiony według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (alfabetycznie w obrębie działu). Zawiera książki z filozofii (dział 1), religii (dział 2), nauk społeczno-ekonomicznych (dział 3) oraz przyrodniczych (dział 5 i 6). Użytkownik ma do nich swobodny dostęp - nie jest wymagane wypełnianie rewersu papierowego.
Ponadto można w niej skorzystać z księgozbioru Biblioteki Uniwersyteckiej (Czytelnia Ogólna, Wypożyczalnia, Czasopisma), ale z wyłączeniem jednostek znajdujących się w kolekcji „Czytelnia Humanistyczna” (ul. Akademicka 2).
Zamówienia na książki z magazynów spoza Czytelni Ogólnej realizowane są na ogólnie przyjętych zasadach (kolekcje z określnikiem „Kampus” są udostępniane w ciągu 20 minut, z określnikiem „Magazyn zewnętrzny” w wyznaczonych okresach czasu).
W Czytelni udostępnia się również wszystkie czasopisma oraz bieżącą prasę, do której zapewniony jest bezpośredni dostęp.
Czytelnia Ogólna i Czytelnia Instytutu Chemii dysponuje 24 miejscami i 4 stanowiskami komputerowymi z dostępem do katalogów Biblioteki, Internetu, baz elektronicznych oraz ibuków.
Istnieje możliwość wypożyczeń krótkoterminowych. Książki wydawane są na godzinę przez zamknięciem Czytelni.


ODDZIAŁ INFORMACJI NAUKOWEJ


tel. 85 745 76 77
email: oin@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon., czw.: 8:00 - 18:00; wt., śr., pt.:
8.00 – 15.00; sob.: 9.00 – 15.00
Oddział Informacji Naukowej mieści się w budynku Instytutu Chemii i jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych użytkowników. W Oddziale znajdują się 3 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu i elektronicznych baz danych. Pracownicy Oddziału Informacji Naukowej udzielają informacji bibliograficznych, katalogowych i rzeczowych bezpośrednio, telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.


WYPOŻYCZALNIA MIĘDZYBIBLIOTECZNA


tel.: 85 745 76 76
e-mail: wmb@uwb.edu.pl
Z usług Wypożyczalni Międzybibliotecznej mogą korzystać pracownicy, doktoranci i studenci Uniwersytetu w Białymstoku. W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych sprowadzane są druki zwarte, artykuły z czasopism, mikrofilmy. Z wypożyczonych materiałów bibliotecznych czytelnik może korzystać wyłącznie w czytelniach Biblioteki Uniwersyteckiej. Termin określa biblioteka wypożyczająca. Zamówienie Czytelnika musi zostać złożone na właściwym formularzu zamówienia, zawierającym dane bibliograficzne poszukiwanej pozycji (dostępnym na stronie internetowej Biblioteki Uniwersyteckiej).

Bazy własne

     W ramach prac dokumentacyjnych pracownicy Oddziału Informacji Naukowej prowadzą bazy: publikacji pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni; prac magisterskich absolwentów Filii UW, a obecnie UwB; prac doktorskich i habilitacyjnych oraz publikacji o UwB.

Baza publikacji pracowników naukowo-dydaktycznych UwB

     Baza gromadzi dorobek pracowników naukowo-dydaktycznych UwB powstały w okresie ich zatrudnienia w uczelni. Stanowi kontynuację czterotomowej bibliografii za lata 1968-1990. W związku z tym zostały w niej uwzględniane opisy prac opublikowanych po 1990 roku.
     Publikacje rejestrowane są przez biblioteki jednostek organizacyjnych Uczelni, w których zatrudnieni są pracownicy. Publikacje pracowników Wydziału Filologicznego rejestrowane są przez Oddział Informacji Naukowej Biblioteki Uniwersyteckiej.
     Baza zawiera opisy prac autorskich i współautorskich zamieszczonych w wydawnictwach zwartych oraz ciągłych (rozdziały, artykuły, recenzje, materiały konferencyjne, tłumaczenia, publikacje w czasopismach internetowych, wypowiedzi, wywiady, głosy w dyskusji).
     Opisy bibliograficzne są opracowywane na podstawie wykazów otrzymywanych z poszczególnych wydziałów i instytutów, a także uzupełniane w oparciu o:
 • katalogi komputerowe:
  • Biblioteki Uniwersyteckiej,
  • bibliotek wydziałowych i instytutowych UwB,
  • NUKAT i KARO,
  • bibliotek zagranicznych,
 • bazy elektroniczne Biblioteki Narodowej,
 • wydawnictwa elektroniczne i internetowe,
 • bibliografie dziedzinowe.
     W miarę możliwości publikacje są sprawdzane z autopsji. Baza jest na bieżąco aktualizowana i uzupełniana.

Baza prac licencjackich absolwentów UwB

     Baza zawiera opisy bibliograficzne prac licencjackich od 2008 roku.
Opisy bibliograficzne prac zawierają następujące dane:
 • tytuł,
 • autor,
 • promotor,
 • wydział, na którym praca została napisana i obroniona,
 • rok obrony,
 • numer dyplomu,
 • numer albumu.
     Biblioteka nie posiada prac licencjackich w swoich zbiorach. Są przechowywane w Archiwum UwB lub dziekanatach poszczególnych wydziałów.

Baza prac magisterskich absolwentów UwB

     Baza zawiera opisy bibliograficzne prac magisterskich od momentu powstania uczelni jako Filii UW w Białymstoku do chwili obecnej.
Opisy bibliograficzne prac zawierają następujące dane:
 • tytuł,
 • autor,
 • promotor,
 • wydział, na którym praca została napisana i obroniona,
 • rok obrony,
 • numer dyplomu,
 • numer albumu.
     Biblioteka nie posiada prac magisterskich w swoich zbiorach. Są przechowywane w Archiwum UwB lub dziekanatach poszczególnych wydziałów.
     Wszelkie uwagi na temat spostrzeżonych błędów można kierować pod adres: oin[at]uwb.edu.pl

Baza prac doktorskich i habilitacyjnych UwB

     Baza zawiera opisy bibliograficzne prac doktorskich i habilitacyjnych napisanych i obronionych w Filii UW w Białymstoku w 1996 roku oraz prace napisane i obronione na UwB w latach w latach 1997 - 2014.
W bazie znajdują się następujące informacje:
 • tytuł,
 • autor i jego miejsce pracy,
 • promotor i jego miejsce pracy,
 • recenzent prac habilitacyjnych,
 • miejsce obrony,
 • numer dyplomu,
 • lokalizacja w bibliotekach UwB.
     Opisy prac były tworzone na podstawie informacji otrzymywanych z uczelni oraz danych znajdujących się w Bazie Nauki Polskiej prowadzonej przez Ośrodek Przetwarzania Informacji. W miarę możliwości prace były sprawdzane z autopsji.

Od 2015 r. prace doktorskie są dostępne w Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku – RUB.
Prace doktorskie są archiwizowane obligatoryjnie zgodnie z Zarządzeniem nr 17 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie gromadzenia, przechowywania i udostępniania wersji elektronicznej rozpraw doktorskich dopuszczonych do publicznej obrony na Uniwersytecie w Białymstoku. Dostęp do pełnego tekstu części prac doktorskich może być ograniczony zgodnie z licencjami udzielonymi przez depozytariuszy RUB. Oznacza to, że dostęp do pełnych tekstów tych prac będą mieli uprawnieni użytkownicy z komputerów na terenie Biblioteki Uniwersyteckiej.

Baza publikacji o Uniwersytecie w Białymstoku

     Baza zawiera opisy bibliograficzne publikacji dotyczących działalności Uniwersytetu, jego pracowników i studentów.      Rejestracji podlegają wydawnictwa zwarte, rozdziały w pracach zbiorowych, a także artykuły w czasopismach oraz w prasie lokalnej. Publikacje rejestrowane są z autopsji w oparciu o materiały znajdujące się w księgozbiorze biblioteki oraz na podstawie bibliograficznych baz danych i katalogów innych bibliotek. Baza dokumentuje publikacje od 1997 roku, czyli od chwili powstania UwB jako samodzielnej uczelni.

Zastosowano następujące hasła, według języka haseł przedmiotowych KABA:

I.1.1 Rektorzy uniwersytetów i uczelni
I.1.2 Uniwersytety i uczelnie -- struktura
I.1.3 Uniwersytety i uczelnie -- skład osobowy
I.1.4 Uniwersytety i uczelnie -- administracja
I.2 Planowanie
I.3. Rok akademicki
I.4.1 Budynki akademickie
I.4.2 Finanse

II.1 Rekrutacja
II.2 Nauczanie akademickie – organizacja

III.1 Badania
III.2 Kongresy i konferencje
III.3 Wyprawy naukowe
III.4 Wydawnictwa uniwersyteckie
III.5 Relacje uniwersytety i uczelnie - społeczność lokalna

IV.1 Współpraca uniwersytetów i uczelni -- Polska
IV.2 Współpraca międzynarodowa

V.1.1 Wywiady, spotkania
V.1.2 Uroczystości uczelniane
V.1.3 Nauka -- dokumentacja
V.2 Uniwersytet III Wieku (Białystok)

VI.1 Studenci -- działalność naukowa
VI.2 Studenci -- towarzystwa
VI.3 Studenci -- kultura
VI.4 Studenci -- sporty akademickie
VI.5.1 Studenci -- stypendia
VI.5.2 Domy studenckie
VI.5.3 Studenci -- opieka medyczna
VI.5.4 Studenci -- orientacja zawodowa
VI.6 Edukacja -- wymiana międzynarodowa
VI.7 Absolwenci uniwersytetów i uczelni

VII.1 Nauczyciele akademiccy -- kształcenie
VII.2 Nauczyciele akademiccy -- towarzystwa
VII.3 Nauczyciele akademiccy -- sytuacja społeczna
VII.4 Nauczyciele akademiccy -- dyplomy
VII.5 Nauczyciele akademiccy -- nagrody i wyróżnienia
VII.6 Doktorzy honoris causa
VII.7 Nauczyciele akademiccy -- biografie

VIII.1 Uniwersytet w Białymstoku. Biblioteka Główna
VIII.2 Wydziały uniwersytetów i uczelni -- biblioteki
          Płatności online

Dokonaj płatności

Informacje
          Godziny otwarcia:
Dziś:

Wypożyczalnia:09:00 - 18:00 (K)
Czytelnia Ogólna:08:00 - 18:00 (K)
Czytelnia Humanistyczna:08:00 - 18:00 (A)
Zbiory specjalne:08:00 - 15:00 (A)
CDE:08:00 - 15:00 (A)
OIN:08:00 - 18:00 (K)
          Zapytaj bibliotekarza
                     
          Podlaska Biblioteka Cyfrowa
Podlaska Biblioteka Cyfrowa
          ACADEMICA

Biblioteka Uniwersytecka przystąpiła do systemu ACADEMICA – Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych z zasobów Biblioteki Narodowej.

▶ więcej informacji
          Otwarte dla zwiedzających:
Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego
Ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie

Kampus UwB, Instytutu Biologii
(obok Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy),
ul. Ciołkowskiego 1J


▶ więcej informacji...
          Projekty:
    
Polityka prywatności Poczta UwB F.A.Q. © Biblioteka Uniwersytecka