Facebook
Blog Biblioteki
Instagram
YouTube
Biuletyn Biblioteki

Biblioteka Uniwersytecka funkcjonuje w dwóch lokalizacjach

ul. K. Ciołkowskiego 1K
(Instytut Chemii - Kampus)
15-245 Białystok
tel.: 85 745 76 87 (Sekretariat)
tel.: 85 745 76 82 (Wypożyczalnia)

ul. Akademicka 2
15-267 Białystok
tel.: 85 745 75 49 (Czytelnia)

Kliknij, aby zobaczyć/schować więcej informacji...

CZYTELNIA HUMANISTYCZNA


tel. 85 745 75 49
e-mail: owd@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 18:00; sob.: 9:00 - 15:00
W Czytelni Humanistycznej można skorzystać z księgozbioru Kolekcji Humanistycznej oraz zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej z zakresu historii, filologii, sztuki i prawa. Księgozbiór ten oznakowany jest w katalogu komputerowym jako kolekcja „Czytelnia Humanistyczna”. Oprócz tego w czytelni można skorzystać ze Zbiorów Specjalnych.
Aby skorzystać ze zbiorów Czytelni Humanistycznej, należy złożyć wypełnione rewersy papierowe. Realizacja zamówień trwa do 15 minut.
Czytelnia dysponuje 54 miejscami rozlokowanymi na I piętrze, posiada księgozbiory podręczne z zakresu historii, prawa, filologii i sztuki. Są one ustawione według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (alfabetycznie w obrębie działu). Pozycje znajdujące się w księgozbiorze podręcznym oznaczone są słowem „podręczny” dopisanym w katalogu komputerowym do sygnatury. Dostęp do nich jest swobodny (bez konieczności wypełniania rewersów). Istnieje możliwość wypożyczeń krótkoterminowych. Książki wydawane są na godzinę przez zamknięciem Czytelni.
Dostęp do katalogów komputerowych Biblioteki jest możliwy ze stanowisk znajdujących się na parterze przy szatni oraz na I piętrze, tam także znajduje się punkt ksero.


CENTRUM DOKUMENTACJI EUROPEJSKIEJ


tel. 85 745 76 78
e-mail: cde@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 15:00; sob.: nieczynne*.
Czytelnia Centrum Dokumentacji Europejskiej znajduje się na II piętrze. Jej zbiory liczą ponad 5500 woluminów wydawnictw zwartych oraz 90 tytułów czasopism dotyczących Unii Europejskiej.
* Księgozbiór udostępniany w Czytelni Humanistycznej.


ZBIORY SPECJALNE


tel. 85 745 76 89
e-mail: w.wrobel@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 15:00; sob.: nieczynne*.
Zbiory Specjalne tworzą kolekcje: starodruków, druków zwartych wydanych w latach 1800-1918, czasopism i wydawnictw ciągłych do 1918 roku, kartografii, grafiki, muzykaliów oraz mikrofilmów i mikrofisz. Z zasobu Zbiorów Specjalnych można korzystać w wybranej czytelni wchodzącej w skład zespołu Czytelni Humanistycznej (I piętro) oraz w sali multimedialnej (zbiory audiowizualne).
* Księgozbiór udostępniany w Czytelni Humanistycznej.


REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU


tel. 85 745 75 69
e-mail: rub@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 15:00
Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku to nowoczesne narzędzie komunikacji naukowej oferujące dostęp do publikacji w trybie Open Access. Redakcja Repozytorium zapewnia dla doktorantów i pracowników naukowych Uniwersytetu w Białymstoku pomoc w zakresie autoarchiwizacji dorobku naukowego w formie szkoleń, warsztatów i indywidualnych konsultacji. Osoby zainteresowane zasobami RUB mogą liczyć na wsparcie merytoryczne i techniczne w obsłudze otwartego archiwum wiedzy poprzez kontakt mailowy, telefoniczny lub osobisty w godzinach pracy RUB.


SALA MULTIMEDIALNA


Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 18:00; sob.: 9:00 - 15:00
Na terenie Czytelni Humanistycznej znajduje się sala multimedialna (II piętro), która może służyć do spotkań seminaryjnych lub zajęć dydaktycznych dla niewielkich grup studentów (19 miejsc). Sala została wyposażona w sprzęt, posiada także stanowisko dla osób niepełnosprawnych i czytniki mikrofilmów.

WYPOŻYCZALNIA


tel.: 85 745 76 82
e-mail: wypozyczalnia@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 9:00 - 18:00; sob.: 9:00 - 15:00
Wypożyczalnia książek znajduje się w Kampusie w budynku Instytutu Chemii - pokój 1069 (przy holu wejściowym). Udostępnia na zewnątrz zbiory z kolekcji „Wypożyczalnia”. Kolekcja podzielona jest na dwie części: „Wypożyczalnia – Kampus” i „Wypożyczalnia – Magazyn Zewnętrzny”. W zależności od lokalizacji, książki są udostępnione według następującego schematu:


Wypożyczalnia – Kampus
w dni powszednie i soboty książki udostępniane są w ciągu 20 minut.


Wypożyczalnia – Magazyn Zewnętrzny
  • zamówienia do godz. 8.00 i zamówienia wieczorne z poprzedniego dnia oraz nocne – odbiór od godz. 10.00
  • zamówienia do 10.00 – odbiór od 12.00
  • zamówienia do 12.00 – odbiór od 14.00
  • zamówienia do 14.00 – odbiór od 16.00
  • po godz. 14.00 – realizacja następnego dnia
Zamówienia na księgozbiór zlokalizowany w magazynach zewnętrznych złożone w piątek po 14.00 oraz w sobotę są realizowane w poniedziałek.

Zamówione książki przechowywane są przez 3 dni (nie wlicza się dnia zamówienia oraz niedziel i dni świątecznych).

Czytelnik może posiadać na koncie do 7 książek.
Studenci dwóch kierunków do 12 książek.
Książki wypożyczane są na miesiąc.CZYTELNIA OGÓLNA z Biblioteką Instytutu Chemii


tel.: 85 738 80 49
e-mail: czytelnia@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 18:00; sob.: 9:00 - 15:00
Czytelnia Ogólna mieści się w tym samym pomieszczeniu co Biblioteka Instytutu Chemii i jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych użytkowników.
W Czytelni Ogólnej znajduje się księgozbiór ustawiony według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (alfabetycznie w obrębie działu). Zawiera książki z filozofii (dział 1), religii (dział 2), nauk społeczno-ekonomicznych (dział 3) oraz przyrodniczych (dział 5 i 6). Użytkownik ma do nich swobodny dostęp - nie jest wymagane wypełnianie rewersu papierowego.
Ponadto można w niej skorzystać z księgozbioru Biblioteki Uniwersyteckiej (Czytelnia Ogólna, Wypożyczalnia, Czasopisma), ale z wyłączeniem jednostek znajdujących się w kolekcji „Czytelnia Humanistyczna” (ul. Akademicka 2).
Zamówienia na książki z magazynów spoza Czytelni Ogólnej realizowane są na ogólnie przyjętych zasadach (kolekcje z określnikiem „Kampus” są udostępniane w ciągu 20 minut, z określnikiem „Magazyn zewnętrzny” w wyznaczonych okresach czasu).
W Czytelni udostępnia się również wszystkie czasopisma oraz bieżącą prasę, do której zapewniony jest bezpośredni dostęp.
Czytelnia Ogólna i Czytelnia Instytutu Chemii dysponuje 24 miejscami i 4 stanowiskami komputerowymi z dostępem do katalogów Biblioteki, Internetu, baz elektronicznych oraz ibuków.
Istnieje możliwość wypożyczeń krótkoterminowych. Książki wydawane są na godzinę przez zamknięciem Czytelni.


ODDZIAŁ INFORMACJI NAUKOWEJ


tel. 85 745 76 77
email: oin@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon., czw.: 8:00 - 18:00; wt., śr., pt.:
8.00 – 15.00; sob.: 9.00 – 15.00
Oddział Informacji Naukowej mieści się w budynku Instytutu Chemii i jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych użytkowników. W Oddziale znajdują się 3 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu i elektronicznych baz danych. Pracownicy Oddziału Informacji Naukowej udzielają informacji bibliograficznych, katalogowych i rzeczowych bezpośrednio, telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.


WYPOŻYCZALNIA MIĘDZYBIBLIOTECZNA


tel.: 85 745 76 76
e-mail: wmb@uwb.edu.pl
Z usług Wypożyczalni Międzybibliotecznej mogą korzystać pracownicy, doktoranci i studenci Uniwersytetu w Białymstoku. W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych sprowadzane są druki zwarte, artykuły z czasopism, mikrofilmy. Z wypożyczonych materiałów bibliotecznych czytelnik może korzystać wyłącznie w czytelniach Biblioteki Uniwersyteckiej. Termin określa biblioteka wypożyczająca. Zamówienie Czytelnika musi zostać złożone na właściwym formularzu zamówienia, zawierającym dane bibliograficzne poszukiwanej pozycji (dostępnym na stronie internetowej Biblioteki Uniwersyteckiej).

Pracownicy

Dyrektor Biblioteki
dr hab. Piotr Chomik, prof. UwB ul. K. Ciołkowskiego 1K, p. 1019 tel. 85 745 76 87
e-mail: chop@uwb.edu.pl
Zastepca dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej
mgr Mirosława Roszczyc ul. Akademicka 2, p. 204 tel. 85 745 76 72
e-mail: m.roszczyc@uwb.edu.pl
Sekretariat
mgr Anna Zofia Szumieluk ul. K. Ciołkowskiego 1K, p. 1019 tel. 85 745 76 87
e-mail: a.borecka@uwb.edu.pl
Bibliotekarze
dr Edyta Bezzubik ul. Akademicka 2, p. 103 tel. 85 745 76 20
e-mail: e.bezzubik@uwb.edu.pl
mgr Aldona Białanowicz ul. Akademicka 2, p. 203 tel. 85 745 76 90
e-mail: a.bialanowicz@uwb.edu.pl
mgr Agata Czerska ul. K. Ciołkowskiego 1M, p. 1053 tel. 85 738 81 34
e-mail: a.czerska@uwb.edu.pl
dr Grażyna Charytoniuk-Michiej ul. K. Ciołkowskiego 1K, p. 1005 tel. 85 738 80 49
e-mail: g.charytoniuk@uwb.edu.pl
mgr Monika Dziejma ul. Akademicka 2, p. 201 tel. 85 745 75 49
e-mail: m.dziejma@uwb.edu.pl
mgr Katarzyna Fidziukiewicz ul. Akademicka 2, p. 211 tel. 85 745 76 78
e-mail: k.bura@uwb.edu.pl
mgr Agnieszka Gałecka-Golec ul. Akademicka 2, p. 201 tel. 85 745 75 69
e-mail: a.galecka@uwb.edu.pl
mgr Ewa Gryko ul. K. Ciołkowskiego 1K, p. 1071 tel. 85 745 76 76
e-mail: e.gryko@uwb.edu.pl
mgr Małgorzata Guzel ul. K. Ciołkowskiego 1J, p. 1018 tel. 85 745 76 99
e-mail: m.guzel@uwb.edu.pl
Elżbieta Hrubczyńska ul. Akademicka 2, p. 016 tel. 85 745 75 59
mgr Joanna Hryniewicka ul. K. Ciołkowskiego 1J, p. 1106, tel. 85 745 76 19
e-mail: j.hryniewicka@uwb.edu.pl
mgr Alina Iwaniuk ul. K. Ciołkowskiego 1M, p. 1053 tel. 85 738 81 34
e-mail: alina.iwaniuk@uwb.edu.pl
mgr Jolanta Jurewicz ul. K. Ciołkowskiego 1M, p. 1029 tel. 85 745 76 94
e-mail: j.jurewicz@uwb.edu.pl
mgr Joanna Kępko ul. Akademicka 2, p. 201 tel. 85 745 75 49
e-mail: j.kepko@uwb.edu.pl
mgr Anna Magdalena Korąkiewicz ul. K. Ciołkowskiego 1L, p. 2006 tel. 85 738 82 69
e-mail: a.korakiewicz@uwb.edu.pl
mgr Hanna Kościuch ul. K. Ciołkowskiego 1L, p. 2006 tel. 85 738 82 69
e-mail: h.kosciuch@uwb.edu.pl
mgr Grażyna Kruszewska ul. K. Ciołkowskiego 1J, p. 1015 tel. 85 745 76 16
e-mail: g.kruszewska@uwb.edu.pl
mgr Adela Libuda ul. K. Ciołkowskiego 1K, p. 1071 tel. 85 745 76 82
e-mail: a.spychala@uwb.edu.pl
mgr Urszula Litwinczuk ul. K. Ciołkowskiego 1M, p. 1027 tel. 85 745 76 11
e-mail: u.litwinczuk@uwb.edu.pl
mgr Iwona Łojewska ul. Akademicka 2, p. 201 tel. 85 745 75 69
e-mail: i.sztabkowska@uwb.edu.pl
mgr Barbara Mielewczyk ul. K. Ciołkowskiego 1K, p. 1005 tel. 85 738 80 49
e-mail: b.mielewczyk@uwb.edu.pl
mgr Irena Minkiewicz ul. Akademicka 2, p. 211 tel. 85 745 75 58
e-mail: i.minkiewicz@uwb.edu.pl
mgr Anna Mrówczyńska ul. K. Ciołkowskiego 1L, p. 2006 tel. 85 738 82 69
e-mail: a.mrowczynska@uwb.edu.pl
Katarzyna Mucha ul. K. Ciołkowskiego 1J, p. 1106, tel. 85 745 76 19
Zofia Barbara Murzińska ul. K. Ciołkowskiego 1J, p. 1106, tel. 85 745 76 19
mgr Bożena Nazarkiewicz ul. K. Ciołkowskiego 1L, p. 2006 tel. 85 738 82 69
e-mail: b.nazarkiewicz@uwb.edu.pl
mgr Sylwia Oziabło ul. K. Ciołkowskiego 1K, p. 1071 tel. 85 745 76 82
e-mail: s.oziablo@uwb.edu.pl
mgr Iwona Packiewicz ul. K. Ciołkowskiego 1K, p. 1005 tel. 85 738 80 49
e-mail: i.lawreniuk@uwb.edu.pl
Jolanta Piekarek ul. Akademicka 2, p. 016 tel. 85 745 75 59
Bożena Pieróg ul. K. Ciołkowskiego 1J, p. 1113 tel. 85 745 76 88
e-mail: b.pierog@uwb.edu.pl
mgr Beata Prokop ul. K. Ciołkowskiego 1M, p. 1031 tel. 85 745 76 07
e-mail: b.prokop@uwb.edu.pl
mgr Anna Prokopiuk ul. K. Ciołkowskiego 1M, p. 1031 tel. 85 745 76 07
e-mail: a.prokopiuk@uwb.edu.pl
mgr Agnieszka Prychocka ul. Akademicka 2, p. 201 tel. 85 745 75 49
e-mail: a.prychocka@uwb.edu.pl
mgr Katarzyna Puksza ul. Akademicka 2, p. 201 tel. 85 745 75 69
e-mail: k.puksza@uwb.edu.pl
mgr Elżbieta Rogucka-Mojsik ul. K. Ciołkowskiego 1J, p. 1016 tel. 85 745 76 58
e-mail: e.rogucka-mojsik@uwb.edu.pl
mgr Dorota Romanowska ul. K. Ciołkowskiego 1M, p. 1025 tel. 85 745 76 73
e-mail: d.romanowska@uwb.edu.pl
mgr Marta Stelmaszuk ul. K. Ciołkowskiego 1K, p. 1069 tel. 85 745 76 82
e-mail: m.poplawska@uwb.edu.pl
Bożena Świrydowicz ul. K. Ciołkowskiego 1K, p. 1005 tel. 85 738 80 49
e-mail: b.swirydowicz@uwb.edu.pl
mgr Lucyna Ułas ul. K. Ciołkowskiego 1M, p. 1051 tel. 85 745 76 84
e-mail: l.ulas@uwb.edu.pl
mgr Henryk Walo ul. Akademicka 2, p. 210 tel. 85 745 75 58
e-mail: h.walo@uwb.edu.pl
mgr Ewa Witkowska ul. Akademicka 2, p. 201 tel. 85 745 75 49
e-mail: e.witkowska@uwb.edu.pl
mgr Iwona Wnuszyńska ul. K. Ciołkowskiego 1M, p. 1049 tel. 85 745 76 15
e-mail: i.wnuszynska@uwb.edu.pl
mgr Wioleta Wolska ul. K. Ciołkowskiego 1K, p. 1071 tel. 85 745 76 82
e-mail: w.wolska@uwb.edu.pl
mgr Wiesław Wróbel ul. Akademicka 2, p. 102 tel. 85 745 76 89
e-mail: w.wrobel@uwb.edu.pl
Marcin Wyszyński
ul. Akademicka 2, p. 210 tel. 85 745 75 58
e-mail: m.wyszynski@uwb.edu.pl
mgr Małgorzata Zdanowicz ul. K. Ciołkowskiego 1M, p. 1025 tel. 85 745 76 73
e-mail: m.zdanowicz@uwb.edu.pl
mgr Jolanta Żochowska ul. K. Ciołkowskiego 1L, p. 2006 tel. 85 738 82 69
e-mail: j.kudrawiec@uwb.edu.pl
Sekcja Automatyzacji
Michał Malewicz ul. Akademicka 2, p. 114 tel. 85 745 76 81
e-mail: m.malewicz@uwb.edu.pl
Cezary Matulewicz ul. Akademicka 2, p. 114 tel. 85 745 76 81
e-mail: c.matulewicz@uwb.edu.pl
mgr Wioletta Wiatrowska ul. Akademicka 2, p. 114 tel. 85 745 76 81
e-mail: w.wiatrowska@uwb.edu.pl
Sekcja Administracyjno-Gospodarcza
Administrator
Teresa Kucharz
ul. Akademicka 2, p. 205 tel. 85 745 76 10
e-mail: t.kucharz@uwb.edu.pl
mgr Jan Kaliszewicz ul. K. Ciołkowskiego 1J, p. 1107 tel. 85 738 81 39
e-mail: j.kaliszewicz@uwb.edu.pl
Teresa Kozioł ul. K. Ciołkowskiego 1J, p. 1107 tel. 85 738 81 39
e-mail: t.koziol@uwb.edu.pl
Portiernia ul. Akademicka 2 tel. 85 745 75 61

          Płatności online

Dokonaj płatności

Informacje
          Godziny otwarcia:
Dziś:

Wypożyczalnia:09:00 - 18:00 (K)
Czytelnia Ogólna:08:00 - 18:00 (K)
Czytelnia Humanistyczna:08:00 - 18:00 (A)
Zbiory specjalne:08:00 - 15:00 (A)
CDE:08:00 - 15:00 (A)
OIN:08:00 - 18:00 (K)
          Zapytaj bibliotekarza
                     
          Podlaska Biblioteka Cyfrowa
Podlaska Biblioteka Cyfrowa
          ACADEMICA

Biblioteka Uniwersytecka przystąpiła do systemu ACADEMICA – Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych z zasobów Biblioteki Narodowej.

▶ więcej informacji
          Otwarte dla zwiedzających:
Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego
Ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie

Kampus UwB, Instytutu Biologii
(obok Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy),
ul. Ciołkowskiego 1J


▶ więcej informacji...
          Projekty:
    
Polityka prywatności Poczta UwB F.A.Q. © Biblioteka Uniwersytecka