Facebook
Blog Biblioteki
Instagram
YouTube
Biuletyn Biblioteki

Biblioteka Uniwersytecka funkcjonuje w dwóch lokalizacjach

ul. K. Ciołkowskiego 1K
(Instytut Chemii - Kampus)
15-245 Białystok
tel.: 85 745 76 87 (Sekretariat)
tel.: 85 745 76 82 (Wypożyczalnia)

ul. Akademicka 2
15-267 Białystok
tel.: 85 745 75 49 (Czytelnia)

Kliknij, aby zobaczyć/schować więcej informacji...

CZYTELNIA HUMANISTYCZNA


tel. 85 745 75 49
e-mail: owd@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 18:00; sob.: 9:00 - 15:00
W Czytelni Humanistycznej można skorzystać z księgozbioru Kolekcji Humanistycznej oraz zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej z zakresu historii, filologii, sztuki i prawa. Księgozbiór ten oznakowany jest w katalogu komputerowym jako kolekcja „Czytelnia Humanistyczna”. Oprócz tego w czytelni można skorzystać ze Zbiorów Specjalnych.
Aby skorzystać ze zbiorów Czytelni Humanistycznej, należy złożyć wypełnione rewersy papierowe. Realizacja zamówień trwa do 15 minut.
Czytelnia dysponuje 54 miejscami rozlokowanymi na I piętrze, posiada księgozbiory podręczne z zakresu historii, prawa, filologii i sztuki. Są one ustawione według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (alfabetycznie w obrębie działu). Pozycje znajdujące się w księgozbiorze podręcznym oznaczone są słowem „podręczny” dopisanym w katalogu komputerowym do sygnatury. Dostęp do nich jest swobodny (bez konieczności wypełniania rewersów). Istnieje możliwość wypożyczeń krótkoterminowych. Książki wydawane są na godzinę przez zamknięciem Czytelni.
Dostęp do katalogów komputerowych Biblioteki jest możliwy ze stanowisk znajdujących się na parterze przy szatni oraz na I piętrze, tam także znajduje się punkt ksero.


CENTRUM DOKUMENTACJI EUROPEJSKIEJ


tel. 85 745 76 78
e-mail: cde@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 15:00; sob.: nieczynne*.
Czytelnia Centrum Dokumentacji Europejskiej znajduje się na II piętrze. Jej zbiory liczą ponad 5500 woluminów wydawnictw zwartych oraz 90 tytułów czasopism dotyczących Unii Europejskiej.
* Księgozbiór udostępniany w Czytelni Humanistycznej.


ZBIORY SPECJALNE


tel. 85 745 76 89
e-mail: w.wrobel@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 15:00; sob.: nieczynne*.
Zbiory Specjalne tworzą kolekcje: starodruków, druków zwartych wydanych w latach 1800-1918, czasopism i wydawnictw ciągłych do 1918 roku, kartografii, grafiki, muzykaliów oraz mikrofilmów i mikrofisz. Z zasobu Zbiorów Specjalnych można korzystać w wybranej czytelni wchodzącej w skład zespołu Czytelni Humanistycznej (I piętro) oraz w sali multimedialnej (zbiory audiowizualne).
* Księgozbiór udostępniany w Czytelni Humanistycznej.


REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU


tel. 85 745 75 69
e-mail: rub@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 15:00
Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku to nowoczesne narzędzie komunikacji naukowej oferujące dostęp do publikacji w trybie Open Access. Redakcja Repozytorium zapewnia dla doktorantów i pracowników naukowych Uniwersytetu w Białymstoku pomoc w zakresie autoarchiwizacji dorobku naukowego w formie szkoleń, warsztatów i indywidualnych konsultacji. Osoby zainteresowane zasobami RUB mogą liczyć na wsparcie merytoryczne i techniczne w obsłudze otwartego archiwum wiedzy poprzez kontakt mailowy, telefoniczny lub osobisty w godzinach pracy RUB.


SALA MULTIMEDIALNA


Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 18:00; sob.: 9:00 - 15:00
Na terenie Czytelni Humanistycznej znajduje się sala multimedialna (II piętro), która może służyć do spotkań seminaryjnych lub zajęć dydaktycznych dla niewielkich grup studentów (19 miejsc). Sala została wyposażona w sprzęt, posiada także stanowisko dla osób niepełnosprawnych i czytniki mikrofilmów.

WYPOŻYCZALNIA


tel.: 85 745 76 82
e-mail: wypozyczalnia@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 9:00 - 18:00; sob.: 9:00 - 15:00
Wypożyczalnia książek znajduje się w Kampusie w budynku Instytutu Chemii - pokój 1069 (przy holu wejściowym). Udostępnia na zewnątrz zbiory z kolekcji „Wypożyczalnia”. Kolekcja podzielona jest na dwie części: „Wypożyczalnia – Kampus” i „Wypożyczalnia – Magazyn Zewnętrzny”. W zależności od lokalizacji, książki są udostępnione według następującego schematu:


Wypożyczalnia – Kampus
w dni powszednie i soboty książki udostępniane są w ciągu 20 minut.


Wypożyczalnia – Magazyn Zewnętrzny
  • zamówienia do godz. 8.00 i zamówienia wieczorne z poprzedniego dnia oraz nocne – odbiór od godz. 10.00
  • zamówienia do 10.00 – odbiór od 12.00
  • zamówienia do 12.00 – odbiór od 14.00
  • zamówienia do 14.00 – odbiór od 16.00
  • po godz. 14.00 – realizacja następnego dnia
Zamówienia na księgozbiór zlokalizowany w magazynach zewnętrznych złożone w piątek po 14.00 oraz w sobotę są realizowane w poniedziałek.

Zamówione książki przechowywane są przez 3 dni (nie wlicza się dnia zamówienia oraz niedziel i dni świątecznych).

Czytelnik może posiadać na koncie do 7 książek.
Studenci dwóch kierunków do 12 książek.
Książki wypożyczane są na miesiąc.CZYTELNIA OGÓLNA z Biblioteką Instytutu Chemii


tel.: 85 738 80 49
e-mail: czytelnia@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 18:00; sob.: 9:00 - 15:00
Czytelnia Ogólna mieści się w tym samym pomieszczeniu co Biblioteka Instytutu Chemii i jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych użytkowników.
W Czytelni Ogólnej znajduje się księgozbiór ustawiony według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (alfabetycznie w obrębie działu). Zawiera książki z filozofii (dział 1), religii (dział 2), nauk społeczno-ekonomicznych (dział 3) oraz przyrodniczych (dział 5 i 6). Użytkownik ma do nich swobodny dostęp - nie jest wymagane wypełnianie rewersu papierowego.
Ponadto można w niej skorzystać z księgozbioru Biblioteki Uniwersyteckiej (Czytelnia Ogólna, Wypożyczalnia, Czasopisma), ale z wyłączeniem jednostek znajdujących się w kolekcji „Czytelnia Humanistyczna” (ul. Akademicka 2).
Zamówienia na książki z magazynów spoza Czytelni Ogólnej realizowane są na ogólnie przyjętych zasadach (kolekcje z określnikiem „Kampus” są udostępniane w ciągu 20 minut, z określnikiem „Magazyn zewnętrzny” w wyznaczonych okresach czasu).
W Czytelni udostępnia się również wszystkie czasopisma oraz bieżącą prasę, do której zapewniony jest bezpośredni dostęp.
Czytelnia Ogólna i Czytelnia Instytutu Chemii dysponuje 24 miejscami i 4 stanowiskami komputerowymi z dostępem do katalogów Biblioteki, Internetu, baz elektronicznych oraz ibuków.
Istnieje możliwość wypożyczeń krótkoterminowych. Książki wydawane są na godzinę przez zamknięciem Czytelni.


ODDZIAŁ INFORMACJI NAUKOWEJ


tel. 85 745 76 77
email: oin@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon., czw.: 8:00 - 18:00; wt., śr., pt.:
8.00 – 15.00; sob.: 9.00 – 15.00
Oddział Informacji Naukowej mieści się w budynku Instytutu Chemii i jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych użytkowników. W Oddziale znajdują się 3 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu i elektronicznych baz danych. Pracownicy Oddziału Informacji Naukowej udzielają informacji bibliograficznych, katalogowych i rzeczowych bezpośrednio, telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.


WYPOŻYCZALNIA MIĘDZYBIBLIOTECZNA


tel.: 85 745 76 76
e-mail: wmb@uwb.edu.pl
Z usług Wypożyczalni Międzybibliotecznej mogą korzystać pracownicy, doktoranci i studenci Uniwersytetu w Białymstoku. W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych sprowadzane są druki zwarte, artykuły z czasopism, mikrofilmy. Z wypożyczonych materiałów bibliotecznych czytelnik może korzystać wyłącznie w czytelniach Biblioteki Uniwersyteckiej. Termin określa biblioteka wypożyczająca. Zamówienie Czytelnika musi zostać złożone na właściwym formularzu zamówienia, zawierającym dane bibliograficzne poszukiwanej pozycji (dostępnym na stronie internetowej Biblioteki Uniwersyteckiej).

Historia

ul. A. Mickiewicza 1      Historia Biblioteki rozpoczyna się 1 października 1968 roku wraz z utworzeniem Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Początkowo mieściła się w obecnym budynku Wydziału Prawa przy ul. A. Mickiewicza 1, gdzie dysponowała pomieszczeniami o powierzchni 475 m2 oraz czytelnią z 20 miejscami dla użytkowników.
     W ciągu następnych lat Biblioteka stale się rozwijała, rozbudowując strukturę organizacyjną, poszerzając zakres usług i powiększając zbiory. Konsekwencją tego był ciągły brak wystarczającej powierzchni biurowej oraz niedostatek wolnej przestrzeni magazynowej. Co prawda na początku lat 80. biblioteka zwiększyła wykorzystywaną powierzchnię ponad dwukrotnie (do 1048 m2 w 1981, a do 1314 m2 w 1984 roku) jednakże otrzymane lokale, pierwotnie przeznaczone do celów dydaktycznych, były całkowicie nieprzystosowane do jej potrzeb. W trudnych warunkach pracowały wypożyczalnia i czytelnia, ponieważ księgozbiór znajdował się na dwóch piętrach, a nie było możliwości zainstalowania windy.
ul. A. Skorupska 9     W takiej sytuacji nic dziwnego, że szybko – bo już na początku lat 80. - pojawił się temat budowy dla biblioteki odpowiedniego gmachu. Zrezygnowano jednak z tego pomysłu, kiedy w 1982 roku ówczesny Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki wydał decyzję o przekazaniu na potrzeby biblioteki części pomieszczeń powstającego Zakładu Elektronicznej Techniki Obliczeniowej przy ul. Skorupskiej 9. Po długotrwałych pertraktacjach i odwołaniach obydwie instytucje podzieliły się musiały podzielić się budynkiem. Dokończenie budowy gmachu i adaptacja pomieszczeń trwały sześć lat.
     Nowa siedziba nie zaspokoiła jednak podstawowych potrzeb lokalowych. W konsekwencji Oddział Opracowania Wydawnictw Ciągłych wraz z czytelnią pozostał w starym budynku (ul. Mickiewicza 1), natomiast do nowych pomieszczeń o powierzchni ok. 2048 m2 w budynku ZETO w 1988 roku przeprowadziła się reszta oddziałów. Niedostatek miejsca zaowocował licznymi niedogodnościami: wypożyczalnia co prawda znalazła się na parterze, jednakże katalogi umieszczono na drugim piętrze, co stanowiło duże utrudnienie dla czytelników. Największym jednak mankamentem nowej siedziby biblioteki była jej lokalizacja – oddalenie od większości budynków dydaktycznych, z niedogodnym dojazdem.

     Pod koniec lat 90. warunki lokalowe biblioteki ponownie uległy pogorszeniu. Swoje dotychczasowe lokum był zmuszony opuścić Oddział Czasopism i przenieść się do budynku rektoratu uczelni przy ul. M. Skłodowskiej-Curie, gdzie dysponował ponad trzykrotnie mniejszą powierzchnią. Swoje siedziby straciły także: Wypożyczalnia Międzybiblioteczna, Oddziały Opracowania Alfabetycznego i Opracowania Rzeczowego Zbiorów, sekretariat oraz dyrekcja, a ich relokacja odbyła się kosztem zmniejszenia powierzchni magazynowej.
     Całkowita powierzchnia zajmowana przez bibliotekę w dwóch budynkach wynosiła w tym czasie 1830 m2, a czytelnicy korzystali z 84 miejsc w trzech czytelniach. W takiej sytuacji budowa nowego gmachu stawała się coraz bardziej nagląca. Opracowanie założeń techniczno-ekonomicznych planowanej siedziby Biblioteki Głównej FUW zajęło się Biuro Projektów Szkół Wyższych BEPRON. Koncepcja zakładała budowę jednopiętrowego budynku spiętego łącznikiem z pomieszczeniami bibliotecznymi w gmachu ZETO. Miały się w nim znaleźć magazyny o pojemności 800 tys. woluminów z możliwością dalszej rozbudowy, 226 miejsc w pięciu czytelniach, bogate zaplecze techniczne i rekreacyjne. Projekt ten nie został jednak zrealizowany.

     Z chwilą powstania Uniwersytetu w Białymstoku w 1997 roku radykalnie zmieniło się nastawienie władz uczelni do kwestii budowy i nowy gmach biblioteki stał się sprawą priorytetową. Ministerstwo Edukacji Narodowej przychylnie odniosło się do tej inicjatywy, a władze miasta umożliwiły uczelni zakup po preferencyjnych cenach działki w centrum miasta, znajdującej się tuż obok głównego budynku uniwersytetu. W tej sytuacji już w czerwcu 1998 roku na wniosek Rektora prof. Adama Jamroza zorganizowano konkurs urbanistyczno-architektoniczny na projekt siedziby Biblioteki Głównej Uniwersytetu w Białymstoku. Wygrała go Pracownia Architektoniczna BNS S.C. z Warszawy, projektująca między innymi Bibliotekę Główną Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Akademię Muzyczną w Warszawie i gmach Uniwersytetu Gdańskiego.
Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego       Kamień węgielny pod budowę nowej Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A wmurowano 13 października 1999 roku. W uroczystości wzięło udział wielu znamienitych gości, w tym przedstawiciele rządu i władz miejskich, Ryszard Kaczorowski (który wraz z prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim przewodził Komitetowi Honorowemu Budowy Biblioteki) czy konsul Białorusi. Obecni byli także ks. arcybiskup Stanisław Szymecki i metropolita Sawa, którzy dokonali aktu poświęcenia placu budowy i wraz z rektorem Adamem Jamrozem podpisali akt erekcyjny, wmurowany później w fundamenty. Budowa gmachu zajęła prawie sześć lat i wreszcie 8 marca 2005 roku rozpoczęła się przeprowadzka biblioteki do nowej siedziby.

Uroczyste otwarcie Biblioteki Uniwersyteckiej      Otwarcie Biblioteki Uniwersyteckiej, nazwanej imieniem Jerzego Giedroycia, nastąpiło 24 czerwca 2005 roku. Uroczystości, w której wzięli udział zaproszeni goście, pracownicy naukowi, bibliotekarze i mieszkańcy Białegostoku, towarzyszyły wystąpienia władz uczelni, władz miejskich i kościelnych, a także dyrektora biblioteki dr. Jerzego Halickiego. Z tej okazji otwarto również wystawę "Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 1968-2005".
Wystawa       Nowy budynek Biblioteki Uniwersyteckiej miał siedem kondygnacji, w tym jedną podziemną. Jego kubatura wynosiła według projektu 34 802 m3, z czego powierzchnia użytkowa to 8 324 m2. Przewidziano, że magazyny pomieszczą 860 tys. woluminów, a czytelnicy będą mieli do dyspozycji 327 miejsc w czytelniach i pokojach pracy indywidualnej.
      Na parterze budynku znalazł się hol wejściowy z szatnią i portiernią, zespół dyrekcji, sala wystawowa, Oddział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów, Wypożyczalnia Międzybiblioteczna oraz księgarnia. Na I piętrze umiejscowiono: katalogi, Wypożyczalnię, Czytelnię Czasopism, Oddział Informacji Naukowej wraz z czytelnią, pracownię komputeryzacji i automatyzacji, Oddział Opracowania Zbiorów, Oddział Udostępniania Zbiorów, Oddział Wydawnictw Ciągłych, pracownię reprograficzną. Dla czytelników stanowiło ono strefę informacji i udostępniania zbiorów na zewnątrz oraz składania zamówień na książki.
ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A       II piętro zajmował zespół czytelni - Czytelnia Ogólna, czytelnia dla pracowników naukowych, Zbiory Specjalne z czytelnią. Zlokalizowana tam została również palarnia. Na III piętrze umiejscowiono magazyn czytelniany (później zorganizowano tam czytelnię z wolnym dostępem do półek) oraz dziesięć kabin pracy indywidualnej przeznaczonych dla pracowników UwB, na IV natomiast znalazł się magazyn Kolekcji Humanistycznej (BHU).
      V piętro mieściło magazyn zamknięty, gdzie przechowywano podstawowy księgozbiór czasopism i druków zwartych z kolekcji Biblioteki Głównej. Na VI piętrze znalazły się kawiarnia, sala audytoryjna, miejsce przyszłych imprez kulturalnych, spotkań naukowych i konferencji organizowanych przez Bibliotekę, oraz pracownia komputerowa. Piętro to zostało połączone wygodnym przejściem z sąsiednim budynkiem rektoratu.
      Gmach został również dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy wejściu znalazły się podjazdy, a każdą z czytelni wyposażono w stoliki na kółkach z podnoszonymi blatami. Ponadto zainwestowano w „mówiącą windę”, AutoLektory (urządzenia przekładające tekst pisany na mówiony) czy zestaw komputerowy z klawiaturą Braille’a.      Nowy budynek oraz dostępne w nim przestrzenie otworzyły przed Biblioteką Główną nowe perspektywy. Umożliwiły nie tylko rozwijanie prowadzonej działalności, ale także realizacje kolejnych projektów i zaoferowanie użytkownikom nowych usług. Wszystko to sprawiło, że już w rok po otwarciu ówczesna prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą, prof. Halina Parafianowicz, oświadczyła w wywiadzie dla czasopisma „Nasz Uniwersytet”: „Biblioteka jest dumą naszego Uniwersytetu i z pewnością nie tylko. Jest to bowiem jedna z najnowocześniejszych placówek tego typu w kraju. Jej podstawowa działalność, polegająca na gromadzeniu i udostępnianiu zbiorów, została wzbogacona dodatkową, atrakcyjną i ważną ofertą w postaci wystaw i odczytów. Biblioteka zatem dobrze służy społeczności akademickiej, także miasta i regionu”.
Podlaskie Forum Bibliotekarzy      Słuszność tych słów potwierdziła kolejna dekada funkcjonowania Biblioteki Uniwersyteckiej w nowym gmachu. Wśród rozpoczętych w tym czasie inicjatyw, takich jak rozliczne wystawy, spotkania czy wykłady, warto zwrócić uwagę na zainaugurowany w lutym 2006 roku cykl „Podlaskie Forum Bibliotekarzy”, którego cel to integracja środowiska bibliotekarskiego Białegostoku. Spotkania, mające charakter otwartego forum wymiany poglądów, organizowane są cyklicznie mniej więcej co miesiąc. Podlasie w badaniach naukowychPrzybywają na nie pracownicy bibliotek naukowych, publicznych i szkolnych oraz studenci bibliotekoznawstwa, by wysłuchać wykładów wygłaszanych przez zapraszanych gości oraz wziąć udział w dyskusjach na tematy zawodowe. Inny ważny cykl to rozpoczęta w 2008 roku seria spotkań „Podlasie w badaniach naukowych”, popularyzująca wśród mieszkańców Białegostoku badania prowadzone przez pracowników naukowych UwB, które dotyczą naszego regionu. Mają one na celu zapoznanie szczególnie uczniów szkół średnich z białostockimi ludźmi nauki i ich zainteresowaniami badawczymi.
Konferencje       W czerwcu 2007 roku zorganizowano pierwszą konferencję bibliotekarską, poświęconą zagadnieniu kultury organizacyjnej w bibliotece. O tym, jak ważny i aktualny był to temat, świadczy fakt, że wzięło w niej udział ponad stu bibliotekarzy i pracowników naukowych z całej Polski. Sukces tej pierwszej konferencji pociągnął za sobą organizowanie kolejnych, na których poruszano takie tematy jak marketing wewnętrzny (2009), bibliotekarstwo uczestniczące (2011), deregulacja zawodu (2013) czy spadek liczby czytelników (2015).

Podlaska Biblioteka Cyfrowa       Od 2007 roku Biblioteka Uniwersytecka jest koordynatorem projektu Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej, realizowanego przez Konsorcjum Bibliotek Naukowych Miasta Białegostoku. Platforma Podlaska Biblioteka Cyfrowej, uruchomiona w październiku 2006 roku, ma na celu udostępnienie szerokiemu gronu odbiorców zbiorów związanych z regionem, stanowiących polskie dziedzictwo kulturowe. Składają się na nie publikacje książkowe, czasopisma, materiały naukowo-dydaktyczne (w tym prace naukowe pracowników białostockich uczelni), kolekcje archiwaliów, kartografii czy muzykaliów. Zamieszczane materiały wybierane są na podstawie oceny merytorycznej ich zawartości z uwzględnieniem prawa autorskiego. Od 2009 roku zasoby PBC są dostępne w Europeanie, co stanowi dobrą promocję regionu.

      Obok działalności naukowo-kulturalnej dbano również o poszerzanie wachlarza usług i zapewnianie kolejnych udogodnień dla użytkowników. W 2009 roku w ramach struktur Biblioteki rozpoczęło działalność Centrum Dokumentacji Europejskiej, które zajęło pomieszczenie po Czytelni Informacji Naukowej. Inicjatorem jego powstania był Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, który finansuje działalność CDE oraz sprawuje nad nim opiekę merytoryczną. Centrum udostępnia materiały dotyczące UE, głównie w językach polskim i angielskim, a jego zbiory liczą ponad 4 000 książek i ponad 60 tytułów czasopism.
      W maju 2010 roku – po dwóch latach przygotowania – otwarto zlokalizowaną na III piętrze czytelnię z wolnym dostępem do zbiorów. Zapewniała ona 88 miejsc dla czytelników oraz około 50 tys. wyselekcjonowanego księgozbioru ustawionego według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej. We wrześniu 2011 roku oddano dodatkowo do użytku Czytelnię Filologiczną, również z wolnym dostępem do półek, która zajęła IV piętro. Na obydwu piętrach Wolnego Dostępu, połączonych wewnętrzną klatką schodową, znalazło się w sumie około 100 tys. książek. W tym samym roku ruszył katalog centralny obejmujący wszystkie biblioteki wydziałowe, co znacznie ułatwiło korzystanie z zasobów Systemu Biblioteczno-Informacyjnego. Trzy lata później uruchomiono eCzytelnię, zawierającą cyfrowe kopie podręczników oraz innych często wykorzystywanych tytułów do skorzystania na miejscu.      W 2013 roku nastąpiło otwarcie uniwersyteckiego repozytorium stanowiącego ważny czynnik wspomagający rozwój nauki w środowisku akademickim. Początkowo działał jedynie w wersji testowej, a jego udostępnienie on-line nastąpiło w 2014 roku. Podstawowe zadanie RUB to gromadzenie, archiwizowanie i upowszechnianie naukowego i dydaktycznego dorobku pracowników, doktorantów i studentów UwB.

Uroczystość otwarcia gabinetu Ryszarda Kaczorowskiego Ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie     W 2011 roku Biblioteka Uniwersytecka otrzymała część spuścizny po Ryszardzie Kaczorowskim, ostatnim prezydencie Polski na uchodźstwie. Były to nie tylko książki z jego kolekcji (ponad 700 pozycji z archiwum Prezydenta trafiło do kolekcji Biblioteki w 2009 roku), ale i warszawski gabinet oraz różne memorabilia. W listopadzie 2011 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Gabinetu Ryszarda Kaczorowskiego, przy współudziale Karoliny Kaczorowskiej, ulokowanej w Czytelni Ogólnej na drugim piętrze. W zaaranżowanym gabinecie znalazły się nie tylko biurko oraz rzeźbiony fotel, ale i obrazy, zdjęcia oraz przedmioty codziennego użytku. Udostępnieniu ekspozycji dla zwiedzających towarzyszyło także uruchomienie prezentacji wirtualnej na stronie internetowej Biblioteki Uniwersyteckiej.

      W listopadzie 2014 roku rektor UwB, prof. Leonard Etel, oraz marszałek województwa Jarosław Dworzański podpisali umowę przedwstępną o sprzedaży budynku bibliotecznego wraz z przyległym budynkiem rektoratu. Było to związane z ukończeniem budowy części uniwersyteckiego kampusu, zlokalizowanego przy ulicy Ciołkowskiego 1, oraz przeniesieniem się do niego trzech wydziałów. Stosowny akt notarialny podpisano 29 grudnia 2014 roku. Biblioteka Uniwersytecka po dziesięciu latach użytkowania opuściła gmach, który od października 2015 roku przejęła Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.

          Płatności online

Dokonaj płatności

Informacje
          Godziny otwarcia:
Dziś:

Wypożyczalnia:09:00 - 18:00 (K)
Czytelnia Ogólna:08:00 - 18:00 (K)
Czytelnia Humanistyczna:08:00 - 18:00 (A)
Zbiory specjalne:08:00 - 15:00 (A)
CDE:08:00 - 15:00 (A)
OIN:08:00 - 18:00 (K)
          Zapytaj bibliotekarza
                     
          Podlaska Biblioteka Cyfrowa
Podlaska Biblioteka Cyfrowa
          ACADEMICA

Biblioteka Uniwersytecka przystąpiła do systemu ACADEMICA – Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych z zasobów Biblioteki Narodowej.

▶ więcej informacji
          Otwarte dla zwiedzających:
Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego
Ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie

Kampus UwB, Instytutu Biologii
(obok Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy),
ul. Ciołkowskiego 1J


▶ więcej informacji...
          Projekty:
    
Polityka prywatności Poczta UwB F.A.Q. © Biblioteka Uniwersytecka